Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zaproszenie do udziału w projekcie

Dodano: 15.04.2013 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza do udziału w projekcie „mobilny Klub Integracji Społecznej II” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt kierowany jest do mieszkańców (miasta i gminy Sejny, gminy Puńsk), niezatrudnionych lub zatrudnionych z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej  w wieku aktywności zawodowej.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z udziału w bezpłatnym kursie:
-opiekun/ka dziecięcy/a (z językiem niemieckim),
-opiekunka/ka osoby starszej ( z językiem angielskim)
-oprerato/ka obrobiarek sterowanych numerycznie,
- spawacz metodą MAG
- spawacz metodą TIG
-kierowca samochodów dostawczych,
-operator /ka ładowarki jednonaczyniowej,
- operator /ka koparki jednonaczyniowej,
- sprzedawca/czyni

+ trzymiesięcznych płatnych staży u pracodawców,
+poradnictwa specjalistycznego 9psychgologicznego, psychospołecznego i zawodowego),
+pośrednictwa pracy,
+spotkań z Animatorem/mediatorem.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
Biuro projektu „mobilny Klub Integracji Społecznej II”
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki,
tel. 87 566 61 06, Fax. 87 566 74 97
e-mail:miks@ares.suwałki.pl