Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjno – informacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dodano: 12.08.2013 r.

W dniu 27.08.2013r. o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach na sali konferencyjnej (ul. Piłsudskiego 34)odbędzie się spotkanie rekrutacyjno – informacyjne w ramach projektu pt. "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Celem projektu jest wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuowania nauki. Pracownicy biur projektu czuwają nad naborem do projektu osób z niepełnosprawnością (z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) oraz osób z ich otoczenia. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki rozwinięciu, podtrzymaniu i przywróceniu aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego: szkoleniowego i doradczego. Specjaliści, czyli psycholog oraz doradca zawodowy, zapewniają wysoką jakość prowadzonych zajęć. W ramach projektu promowana jest aktywność społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością, podejmuje się działania na rzecz zmiany utrwalonych postaw społecznych. Wykwalifikowani pracownicy, specjaliści ds. współpracy z pracodawcami zapewniają wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz zbudowaniu zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu. Ogromne znaczenie ma ich działanie na rzecz promocji zatrudnienia i stażu osób z niepełnosprawnością wśród pracodawców. W trakcie projektu realizowane są spotkania indywidualne doradcze, grupowe warsztaty wyjazdowe, szkolenia i staże rehabilitacyjne. Uczestnikom, którzy w wyniku udziału w projekcie rozpoczęli lub kontynuowali naukę zapewniamy możliwość sfinansowania podręczników, czesnego bądź kursów. W celu sprawnej realizacji form wsparcia zapewniamy pomoc asystenta, finansujemy transport oraz wyposażamy w sprzęt, który ułatwi beneficjentom podjęcie szkolenia zawodowego, stażu, pracy lub nauki. Osoby z niepełnosprawnością wyposażone zostaną w sprzęt wspomagający działania w projekcie. Taka pomoc umożliwi przełamanie indywidualnych barier funkcjonalnych i podjęcie zatrudnienia.(źródło:http://elk.caritas.pl/index.php?name=News&file=article&sid=846&theme=Printer).