Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SEJNACH OGŁASZA NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Dodano: 05.03.2014 r.

     Jeśli nie jest Ci obojętny los

              dzieci samotnych,

   opuszczonych czy zaniedbanych,

            chciałbyś im pomóc

        zgłoś się do nas już dziś!    


CO ZYSKASZ DZIĘKI  NASZEMU SZKOLENIU?

 • Przybliżymy Ci zagadnienia związane z rodzinami zastępczymi;
 • Poszerzymy Twoją wiedzę na temat wychowania dziecka;
 • Poinformujemy Cię o zasadach funkcjonowania rodziny zastępczej;
 • Pomożemy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o bycie rodzicem zastępczym;
 • Utrzymamy kontakt z osobami, które zdecydują się zostać rodziną zastępczą i pomożemy w rozwiązywaniu ich problemów( jeśli takie się pojawią).


Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które spełniają następujące warunki: (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2013 r. poz. 135)

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 •  wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem - potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pliki do pobrania:

1. Plakat