Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dodano: 20.03.2015 r.

   Jeśli nie jest Ci obojętny los

              dzieci samotnych,

                        opuszczonych czy zaniedbanych,

                                   chciałbyś im pomóc

                                               zgłoś się do nas już dziś!    

 

CO ZYSKASZ DZIĘKI  NASZEMU SZKOLENIU?

 • Przybliżymy Ci zagadnienia związane z rodzinami zastępczymi;
 • Poszerzymy Twoją wiedzę na temat wychowania dziecka;
 • Poinformujemy Cię o zasadach funkcjonowania rodziny zastępczej;
 • Pomożemy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o bycie rodzicem zastępczym;
 • Utrzymamy kontakt z osobami, które zdecydują się zostać rodziną zastępczą i pomożemy w rozwiązywaniu ich problemów( jeśli takie się pojawią).

 

Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135z późn. zm.) a mianowicie:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 •  wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem - potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Przewidywany termin szkolenia, to koniec kwietnia 2015 roku.