Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Dodano: 12.02.2016 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

dla mieszkańców Powiatu sejneńskiego

 

Na terenie Powiatu Sejneńskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1.            w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1
 2.            w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym
  im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21 (wejście od ulicy 11 Marca )

W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna
jest udzielana codziennie:

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI W GODZINACH 9.00-13.00

WE WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH 12.00 -16.00

 

Kto może skorzystać z pomocy prawnej:

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej  i wobec w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

HARMONOGRAM
 DYŻURÓW w 2016 r.

PUNKT w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34

 

Punkt obsługiwany przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę  Adwokacką w Białymstoku oraz radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku

L.p.

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

 

1.

 

Łukasz Wojno

Adwokat

 

 

Poniedziałek

 

9.00-13.00

 

2.

 

Agnieszka Diana Przyborowska

Adwokat

 

 

 

Wtorek

 

 

12.00-16.00

 

3.

 

Urszula Gryszkiewicz

Radca prawny

 

 

Środa

 

9.00-13.00

 

4.

 

Bartosz Haraburda

Radca Prawny

 

 

Czwartek

 

12.00-16.00

 

5.

 

Artur Pietraszkiewicz

Adwokat

 

 

Piątek

 

9.00-13.00

ZASTĘPCY

6.

Miłosz Sadowski

Adwokat

Poniedziałek, Wtorek, Piątek

7.

Robert Targoński

Radca prawny

Czwartek

8.

Agnieszka Stankiewicz- Łuczkiewicz

Radca prawny

Środa

         

 

                                                        

 

HARMONOGRAM
 DYŻURÓW w 2016 r.

PUNKT W PUŃSKU, ul. 11 Marca 18 (budynek internatu przy LO w Puńsku)

Punkt obsługiwany przez radców prawnych wskazanych
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku

L.p.

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

 

1.

 

Leszek Staszkiewicz

Radca Prawny

 

Poniedziałek

 

9.00-13.00

 

2.

 

Leszek Staszkiewicz

Radca Prawny

 

 

Wtorek

 

 

12.00-16.00

 

3.

 

Barbara Lutyńska

Radca Prawny

 

Środa

 

9.00-13.00

4.

 

Marta Kałęka

Radca Prawny

 

Czwartek

 

12.00-16.00

 

5.

 

Leszek Staszkiewicz

Radca Prawny

 

Piątek

 

9.00-13.00

ZASTĘPCY

6.

Marta Kałęka

Radca Prawny

Poniedziałek

7.

Barbara Lutyńska

Radca Prawny

Wtorek, Czwartek, Piątek

8.

Leszek Staszkiewicz

Radca Prawny

Środa