Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Rekrutacja młodzieży do projektów Podlaskiej WK OHP "Pomysł na siebie" i "Równi na rynku pracy"

Dodano: 05.09.2014 r.

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku prowadzi rekrutację do projektów EFS w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży" tj. projektu "Pomysł na siebie" i "Równi na rynku pracy".

Szczegóły dotyczące projektów:

- Projekt "Pomysł na siebie"

Adresatem projektu jest młodzież potrzebująca wsparcia w wieku 16-17 lat (tj. taka, która ma ukończony 16 r. ż., ukończone gimnazjum, nie uczestniczy w żadnej formie kształcenia/szkolenia, ma opźnienia w cyklu kszatłcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną, jest nieaktywna zawodowo).

- Projekt "Równi na rynku pracy"

Adresatem projektu jest młodzież bezrobotna w wieku 18-24 lat (ukończony 18 r. ż. i nieukończony 25 r. ż.) mająca trudności z nabyciem umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy z różnych względów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektów: www.podlaska.ohp.pl