Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dodano: 09.02.2015 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Z uwagi na duże znaczenie problematyki osób pokrzywdzonych przestępstwem, ministerstwo zwróciło się z prośbą o wsparcie ww. przedsięwzięcia oraz promocję działań prowadzonych przez podmioty realizujące zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, powołane w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, działające na terenie województwa, zarówno w okresie poprzedzającym powyższe wydarzenie, jak również w trakcie jego przebiegu.
W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.
W dniach 23 – 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację oraz ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl Osoba do kontaktu: Pan Radosław Sienkiewicz - główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości – tel. 22/ 2390649; e-mail: sienkiewicz@ms.gov.pl

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej