Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Nie bądź obojętny wobec przemocy! Dobro zależy od Ciebie

Dodano: 22.11.2012 r.

Przemoc to wykorzystywanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy).
Przemoc w rodzinie może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez żadnych wątpliwości należy ją zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.
Rodziny, w których dochodzi do krzywdzenia najbliższych ukrywają swój problem. Przemoc w rodzinie jest problemem wstydliwym. Dzieci, które są świadkami bicia ukochanej osoby przez innego członka rodziny doznają mylącej lekcji życia. Takie uczucia jak miłość i zaufanie tracą na wartości. Obraz rodziny uwikłanej w przemoc prześladuje te osoby przez długi czas. Najczęściej dzieci, które doświadczyły bicia lub wyzywania przez członków rodziny uważają, że jest to zjawisko akceptowane przez dorosłych i biorą z nich przykład.
Nie możemy pozwolić by te osoby tak myślały i pozostawały bez ochrony, dlatego musimy interweniować!!!!
Coraz częściej w szkołach narasta problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie: Co jest przyczyną takiej sytuacji? Na pojawianie się agresji i przemocy wśród dzieci wielki wpływ mają: przyczyny tkwiące w rodzinie jak i przyczyny istniejące w szkole, nieodpowiednie środowisko rówieśnicze oraz media.
Niektóre dzieci stają się obiektem przemocy ze strony kolegów a inne nie. Czy mają w sobie coś szczególnego? Wbrew potocznym opiniom ofiarą przemocy zostaje dziecko ze względu na swoją tuszę, kolor włosów, okulary czy dobre stopnie. Takie dzieci mogą być narażone na ataki ze strony swoich kolegów częściej niż pozostałe, jeśli jednak umieją się temu aktywnie przeciwstawić, zaczepianie zwykle szybko ustaje. Wewnętrzne cechy dziecka i sposób jego zachowania decydują o tym, że staje się ono obiektem długotrwałego prześladowania.
Uczniowie będący ofiarami przemocy bardzo rzadko zwracają się po pomoc do dorosłych. Zazwyczaj boją się swoich prześladowców i cierpią w samotności. Nie wierzą, że ktoś może im pomóc. W tej sytuacji bardzo ważna jest obserwacja ze strony nauczycieli zachowań i postaw uczniów.
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy nie czekaj !!! Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Osoby tam pracujące pomogą Ci zrobić pierwszy krok by rozwiązać problemy związane z przemocą.
Na terenie powiatu sejneńskiego działa grupa wsparcia dla osób w kryzysie. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Gibach oraz w Sejnach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Znamiona przemocy:
Czy zdarza się, że ktoś bliski:
- popycha Cię, policzkuje, szarpie, bije?
- traktuje w sposób, który Cię rani?
- obrzuca Cię obelgami i wyzwiskami?
-zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
- nie pozwala Ci widywać się z bliskimi i przyjaciółmi?
- grozi, że Cię zabije lub zrobi Ci krzywdę?
-zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
- niszczy Twoja własność?
- nieustannie Cię krytykuje i obwinia?

Jeżeli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco istnieje duże prawdopodobieństwo, że
doznajesz przemocy.