Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Projekt „FOLM – Z natury do rynku pracy”.

Dodano: 27.05.2021 r.

           Projekt „FOLM – Z natury do rynku pracy” adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat, niepracujących na umowę o pracę. Zamieszkałych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Projekt FOLM realizowany jest w trzech europejskich regionach: Cantabria (Hiszpania),Warmia i Mazury (Polska) i Mid West (Irlandia). Bank Żywności realizuje projekt w Polsce. Liderem projektu jest Centrum Innowacyjnej Edukacji. Projekt przeprowadzany jest na podstawie innowacyjnej metody aktywizacji młodych osób opracowanej przez Uniwersytet w Edynburgu - Outdoor Learning, czyli kształcenie i rozwój osobisty w kontakcie z naturą.

          Nowatorska koncepcja naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu to przysłowiowy „powrót do natury”, dzięki któremu młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji i codziennych udogodnień, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabierają prawdziwego poczucia własnej wartości, niezbędnego do odnalezienia później swojej drogi w życiu.

          Uczestnicy projektu idą, wraz z trenerami, na kilka dni do lasu, gdzie pracują, w warunkach naturalnych, nad rozwojem osobistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z ludźmi czy nabywania kompetencji przywódczych. W wyjściu może uczestniczyć każdy, wyprawa ma elementy survivalowe.

          W projekcie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i uczą się dziennie, jeśli są zagrożone nieukończeniem nauki (np. częste nieobecności w szkole, słabe wyniki w nauce).

 
Udział w projekcie FOLM dzielimy na 3 etapy:

I - to wyjście w teren z trenerami (7-dniowa, ekscytująca przygoda ( w formie biwaku) podczas wyprawy po Warmii i Mazurach, z elementami trekkingu z doświadczonymi trenerami z zakresu szkoleń w kontakcie z naturą),

II - to praca indywidualna z trenerem personalnym, który pomoże w budowaniu własnej ścieżki życiowej i zmobilizuje do działania,

III - to dostęp do innowacyjnej platformy internetowej skupiającej przedstawicieli biznesu, którzy za jej pośrednictwem rekrutować będą pracowników spośród uczestników projektu FOLM jak również pomoc w dostępie do edukacji, szkoleń, zatrudnienia, tak aby młody człowiek mógł odbudować pewność siebie, zwiększyć samoocenę, dokształcić się, a następnie znaleźć pracę.

W Polsce do końca lipca 2021 roku, z projektu ma skorzystać 330 osób.


Więcej informacji w załączeniu.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o projekcie

2. Ulotka