Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zaproszenie do składania ofert na warsztat remontowo-budowlany

Dodano: 15.12.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do złożenia oferty na kurs remontowo-budowlany w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż". Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi.