Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

HARMONOGRAM DUŻURÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SEJNEŃSKIEGO w 2019r.

Dodano: 08.02.2019 r.

HARMONOGRAM DUŻURÓW

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE POWIATU SEJNEŃSKIEGO

 w 2019r.

 

L.p.

Dzień

Adwokaci i radcy wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku  i Izbę Adwokacką w Białymstoku.

 

Adwokaci i radcy prawni wskazani przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma z siedzibą w Suwałkach

 

 

1.

 

poniedziałek

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

 

godz. 8.00-12.00

Puńsk ul. 11 Marca 18 internat pokój nr 21 parter

(wejście od ulicy 11 Marca)

 

godz. 8.00-12.00

 

2.

 

wtorek

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 12.00-16.00

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

godz. 8.00-12.00

 

3.

 

środa

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 8.00-12.00

Puńsk ul. 11 Marca 18 internat pokój nr 21 parter

(wejście od ulicy 11 Marca)

 

godz. 12.00-16.00

 

4.

 

czwartek

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 12.00-16.00

Krasnopol ul 1 Maja 1

Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury -parter

 

godz. 8.00-12.00

 

5.

 

 

piątek

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 8.00-12.00

Sejny ul. Piłsudskiego 34 pok. nr 1 parter

 

godz. 12.00-16.00

 

W Powiecie Sejneńskim w 2019r.działać będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Pierwszy punkt:

  1. w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1 (poniedziałki, środy, piątki 8.00-12.00 wtorki-czwartki od 12.00-16.00)

W punkcie w Sejnach porady prawne udzielane -przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku  i Izbę Adwokacką w Białymstoku.

Drugi punkt prowadzony przez organizację pozarządową -Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma w Suwałkach (dyżury pełnić będą adwokaci i radcy prawni) - świadczona nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja:

  1. w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1(wtorki 8.00-12.00, piątki 12.00-16.00)
  2. w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21 (wejście od ulicy 11 Marca) w poniedziałki 8.00-12.00, środy 12.00-16.00
  3. w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1 parter (czwartki 8-12.00)

 

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają wszyscy, którzy złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Numery telefonów:

punktu w Sejnach:  87 5173 901

punktu w Puńsku:  87 5161 080

punktu w Krasnopolu 87 5164 033

Starostwa Powiatowego w Sejnach:  87 5173 906 bezpośredni Teresa Alicja Jurkiewicz, e-mail kontrola@powiat.sejny.pl informacje, zapisy, zgłaszanie uwag dotyczących pracy punktów lub  centrala 87 5173 910.  


Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

-przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                           

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  87 5173 906,

87 5173 910 (centrala) e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Inne informacje              

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka Prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon

 

Radca prawny

Sejny

 ul. Piłsudskiego 34

 pok. nr 1 parter

 

 

poniedziałek

08.00-12.00

87 5173 906,

87 5173910 (centrala)

 

Adwokat

wtorek

12.00-16.00

Radca prawny

środa

08.00-12.00

Radca prawny

czwartek

12.00-16.00

Adwokat

piątek

08.00-12.00

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma

w Suwałkach

wtorek

piątek

08.00-12.00

12.00-16.00

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma

w Suwałkach

Puńsk ul. 11 Marca 18 internat

 pokój nr 21 parter

 

 

poniedziałek

środa

08.00-12.00

12.00-16.00

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma

w Suwałkach

Krasnopol ul 1 Maja 1

Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury parter

 

 

czwartek

08.00-12.00