Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach

Dodano: 01.06.2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, że posiadamy wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach – miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 roku zgodnie z zarządzeniem nr 4/2016 Starosty Sejneńskiego z dnia 22 marca 2016r.  wynosi  2.950 zł

 

Dom przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku, w którym zapewniona jest całodobowa opieka specjalistyczna (m.in. usługi opiekuńcze, pielęgniarskie, socjalne, rehabilitacyjne). Organizacja i zasady funkcjonowania Domu uwzględniają indywidualne potrzeby mieszkanek i ich psychofizyczne możliwości. Do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.
W związku z powyższym zachęcamy do umieszczania podopiecznych w w/w Domu.