Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dodano: 11.02.2016 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach prowadząc w województwie podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, zaprasza osoby pokrzywdzone do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Dyżury radcy prawnego oraz psychologa odbywają się cyklicznie w każdy czwartek

w godzinach 800 - 1200.


Pomoc świadczona będzie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz  wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
 • i higieny osobistej,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
 • i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
 • i regulowaniem spraw związanych  z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.