Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Stypendia pomostowe

Dodano: 15.04.2013 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  w dniu 21 marca 2013r. ogłosiła XII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin bieżącej edycji i jej harmonogram.
Z pomocy w postaci stypendium mogą skorzystać tegoroczni maturzyści, pochodzący ze wsi i małych miast, którzy dostana się na I rok stacjonarnych studiów w polskich uczelniach publicznych.  W ramach Programu oferowane jest stypendium w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach.  Na kolejnych latach studiów pomoc, również mogą otrzymać studenci osiągający dobre wyniki w nauce.
O stypendium mogą ubiega się też wychowankowie rodzin zastępczych i wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wnioski będą przyjmowane  on-line od 1 lipca do 14 sierpnia 2013r.