Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Nieodpłatne korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dodano: 11.06.2021 r.

Nieodpłatne korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych.

Program darmowych korepetycji realizowany jest przez wolontariuszy Ruchu Polska 2050. 

Inicjatywa ta ma polega na wspieraniu dzieci z rodzin zastępczych poprzez udzielanie im nieodpłatnych,
zdalnych korepetycji ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

Dla każdego zgłoszonego do projektu dziecka, na podstawie przedstawionego zakresu potrzebnej pomocy (klasa, przedmiot, ilość godzin) dobierany jest ogólnopolskiej bazy spełniający te kryteria korepetytor, który kontaktowany jest z rodziną.

W dalszej części wszelkie ustalenia, np. co do rodzaju użytego komunikatora, pory przeprowadzania zajęć, szczegółowego zakresu materiału itp. odbywają się na linii rodzina/uczeń – korepetytor. Wojewódzcy i powiatowi koordynatorzy są w kontakcie z rodziną i monitorują przebieg oraz poprawność prowadzonych zajęć.

Równolegle do akcji udzielania korepetycji, w wielu miejscach w kraju, rodziny zastępcze są wspierane przez wolontariuszy poprzez szereg działań, jak np. pomoc w remoncie domu, organizacja pomocy rzeczowej, zorganizowanie zajęć karate dla dzieci i wiele innych. Koordynatorzy i wolontariusze korzystają stale z Portalu Domy Dziecka.org, zgłaszając chęć wsparcia dla rodzin zastępczych w dziale "Chcę pomóc" oraz dostosowując swą pomoc na podstawie informacji o bieżących potrzebach, zamieszczonych w zakładce "Lista potrzeb". 

 

 Dane kontaktowe koordynatora akcji w województwie podlaskim, który udzieli wszelkich dodatkowych informacji:

Jerzy Wawrusiewicz

 nr tel.: 664 493 412

e-mail: aidkaj@wp.pl