Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Dodano: 02.07.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Nadzorczą PFRON informujemy, że termin przyjmowania wniosków w Module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.

Prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.