Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wykaz instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Dodano: 13.07.2018 r.

Wykaz instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 W załączeniu:
1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
z dnia 14.06.2018 r., poz. 2710) – stan na dzień 30.04.2018 r.,
2. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego
(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 20.06.2018 r., poz. 2752) - stan na dzień 19.06.2018 r.,
3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
na terenie województwa podlaskiego - stan na dzień 18.05.2018 r.
4. Baza teleadresowa Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
5. Baza teleadresowa  Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołów Interdyscyplinarnych.
 

Pliki do pobrania:

1. Organizacje pozarzadowe

2. Osrodki pomocy społecznej

3. PCPR

4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa

5. Placowki udzielajace pomocy

6. Zespoły interdyscyplinarne