Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

"Aktywny samorząd" 2015r.

Dodano: 19.03.2015 r.

W związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie

przyjmowane będą od dnia 18.03.2015r.

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, codziennie,

w godzinach: 07:30 do 15.30
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach (www.pcpr_sejny@op.pl - pod niniejszym ogłoszeniem) lub do pobrania w pokoju nr 2, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

 

Poszczególne moduły i obszary w ramach których można uzyskać pomoc:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a)      Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a)      Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a)      Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b)      Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

c)      Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, w pilotażowym programie :”Aktywny Samorząd” w chwili obecnej nie będą realizowane formy wsparcia w Module I:

  • Obszar A Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
    • Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
    • Obszar C Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Pliki do pobrania:

1. zaswiadczenie lekarskie

2. zalacznik 3

3. zalacznik 1

4. wkladka obszar c zadanie 2

5. modul 2

6. specyfikacja obszar a zadanie 2

7. specyfikacja obszar b zadanie 1,2

8. specyfikacja obszar c zadanie 3

9. specyfikacja obszar c zadanie 4

10. specyfikacja obszar d

11. wniosek osoba pełnoletnia

12. wniosek osoba niepelnoletnia

13. zalacznik 4