Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Kampania informacyjna "Bezpieczny i Aktywny Senior"

Dodano: 21.02.2017 r.

Kampania informacyjna "Bezpieczny i Aktywny Senior"

W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Pierwszym z filarów kampanii jest bezpieczeństwo osób starszych. Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa jest pobudzanie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Drugim filarem jest szeroko rozumiana aktywność - społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii w obszarze aktywności społecznej jest podniesienie świadomości społecnej, w szczególności świadomości seniorów, na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości jak i najdłuższe zachowanie samodzielności.

Więcej informacji o założeniach kampanii opublikowanych zostało na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Pomoc+spoleczna/Bezpieczny+i+Aktywny+Senior.htm.

Pliki do pobrania:

1. Bezpieczny i Aktywny Senior- ulotka