Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”

Dodano: 23.08.2019 r.

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu będą brać  udział w kursach warsztatach komputerowych, graficznych, telemarketingowych,  a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami wsparcia psychologicznego, rodzinnego, prawnego, obywatelskiego, logopedycznego, tyflopedagogicznego, kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW

 Aby wziąć udział w projekcie należy jednocześnie spełnić następujące warunki:
- Mieszkać na terenie województwa podlaskiego

- Posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcje narządu wzroku,

- Posiadać nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety 

- Być osobą nieaktywną zawodowo.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i daje wiele możliwości:

- Bezpłatny udział w wyjazdowych warsztatach motywacji i kompetencji społecznych,

- Indywidualne spotkania z mentorem,  prawnikiem, specjalistą do spraw rodzinnych, doradcą zawodowym a także spotkania z innymi specjalistami,

- Indywidualne zajęcia z bezpiecznego poruszania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  i orientacji przestrzennej, w tym dla każdego biała laska

- Bezpłatny udział w wyjazdowych szkoleniach komputerowych

- Bezpłatny udział w wyjazdowych kursach zawodowych, takich jak „Używanie baz danych, Podstawy projektowania i zarządzania stron WWW, Grafika komputerowa, Telemarketer, Sekretarz/rka, Pracownik obsługi biurowej.     

- Dla osób zainteresowanych: udział w stażach zawodowych,

- Spotkania i kursy dostosowane do możliwości czasowych każdego Uczestnika,

- Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- Elastyczne podejście do każdego Uczestnika,

- Opiekę trenerów i wolontariuszy,

- Bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń.

 

 

Biuro Projektu:

Okręg Podlaski Polskiego Związku Niewidomych

ul. Biała 13/33

15 – 434 Białystok

Tel . 85 732 43 83 lub 603 350 140

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski  w godzinach 9 -16 

Projekt: „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności” - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020