Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Podlaski Piknik Zawodowy skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego.

Dodano: 11.05.2017 r.

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, organizuje Podlaski Piknik Zawodowy skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego.

            Przedsięwzięcie odbędzie się w dniu 3 czerwca br. (sobota) w godz. 12:00 - 18:00  w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie na terenie wokół zabytkowego budynku – RUTKI przy ul. Leśnej 7.

            Podczas pikniku wychowankowie rodzin zastępczych będą mogli zapoznać się ze skierowaną do nich propozycją Fundacji „Program Pomocy Pierwsza Praca”, której celem jest pomoc w znalezieniu pracy wychowankom pieczy zastępczej. Podczas pikniku, w różnych sferach: edukacyjnej, smaku, zawodowej oraz dla najmłodszych uczestników, poprzez zabawę zostaną pokazane różne branże zawodowe, które mogłyby stać się w przyszłości ich docelowym miejscem pracy. 

            W związku z powyższym zachęcamy do uczestnictwa w w/w inicjatywie. Prosimy również o potwierdzenie swego udziału do dnia 19.05.2017 r. z podaniem liczby osób telefonicznie bądź osobiście w PCPR Sejny. Rodzinom mającym trudność z dojazdem postaramy się zorganizować transport.