Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Rejestry placówek udzielających wsparcia i schronienia osobom potrzebującym na terenie województwa podlaskiego.

Dodano: 02.03.2021 r.

W załączeniu zamieszczamy rejestry prowadzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotyczące placówek udzielających wsparcia i schronienia osobom potrzebującym na terenie województwa podlaskiego, w tym:

  • Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach - stan na 02.02.2021 r.

  • Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim – stan na 13 stycznia 2021 r.

  • Wykaz ośrodków  wsparcia  doraźnego  dla  bezdomnych- aktualizacja - 6 listopada 2020

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Rejestr schronisk i noclegowni

2. Ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych

3. Placówki tymczasowego schronienia