Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wsparcie dla byłych więźniów.

Dodano: 25.05.2021 r.

Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej
prowadzi wsparcie dla bezdomnych więźniów w wieku do lat 30.

Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne w kraju
przed zakażeniem koronawirusem poprzez zapewnienie tymczasowego mieszkania.

Działania prowadzone są w ramach projektu:
"NOWA DROGA - wsparcie dla osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze"

Stowarzyszenie zapewnia :

- opłacenie stancji na okres 2 miesięcy,
- wygenerowaniu e-kodu na zakup żywności oraz środków higieny osobistej,
- wsparciu psychologa poprzez teleporadę.

Program obejmuje wsparciem również byłych więźniów, którzy opuścili zakład karny w przeciągu dwóch ostatnich lat.

Więcej informacji w załączeniu.

Pliki do pobrania:

1. Ulotka