Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie

Dodano: 25.08.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach  przypomina, że kończy się termin składnia wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

  •   dla Modułu I termin przyjmowania wniosków  mija w dniu 30.08.2015r.
  •   dla Modułu II terminu przyjmowania wniosków  mija w dniu 30.09.2015r.

 

Wnioski można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach codziennie, w godzinach: 07:30 do 15.30
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach (www.pcpr_sejny@op.pl - pod niniejszym ogłoszeniem) lub do pobrania w pokoju nr 3, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

 

Poszczególne moduły i obszary w ramach których można uzyskać pomoc:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a)      Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a)      Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a)      Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b)      Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

c)      Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

(Przez osobę zależną należy rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo inną tego typu opieką). Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru D wynosi 2.400,- w ciągu roku tj. 200,- zł miesięcznie. Udział własny 15 % cenny.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Pliki do pobrania:

1. Zaświadczenie lekarskie

2. Wniosek osoba pełnoletnia

3. Wniosek osoba pełnoletnia

4. Specyfikacja obszar D

5. Specyfikacja obszar C zadnie 4

6. Specyfikacja obszar C zadnie 3

7. Specyfikacja obszar B zadnie 1,2

8. Specyfikacja obszar A zadnie 2

9. Moduł 2

10. Wkładka obszar C zadnie 2

11. Załącznik nr 1

12. Załącznik nr 3

13. Załącznik nr 4