Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Rejestr placówek udzielających pomocy i wsparcia w formie poradnictwa oraz zapewnienia schronienia na terenie województwa podlaskiego.

Dodano: 12.07.2019 r.

W załączeniu zamieszczamy rejestry placówek udzielających pomocy i wsparcia w formie poradnictwa oraz zapewnienia schronienia na terenie województwa podlaskiego, w tym:

1. Rejestr podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.
2. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie podlaskim.
3. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim,
4. Rejestr specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019.

Pliki do pobrania:

1. Rejestr podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

2. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

3. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

4. Rejestr specjalistycznych ośrodków wsparcia