Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktywny Samorząd 2014

Dodano: 28.03.2014 r.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły, które obejmują następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

      2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

      3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

       4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy przyjmowania wniosków:

1. Moduł I - wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

 • od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.
 • od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.

2. Moduł II - wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

 • od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.
 • od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.

Pliki do pobrania:

1. oświadczenie o wysokości dochodów

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. zaświadczenie lekarskie Moduł II

4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar B/Zadanie 1

5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar A/Zadanie 1

6. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar B/Zadanie 1; Obszar C/Zadanie 1

7. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar A/Zadanie 2

8. specyfikacja - Moduł I/Obszar D

9. specyfikacja - Moduł I/Obszar C/Zadanie 4

10. specyfikacja - Moduł I/Obszar C/Zadanie 3

11. specyfikacja - Moduł I/Obszar C/Zadanie 1

12. specyfikacja - Moduł I/Obszar A/Zadanie 1

13. specyfikacja - Moduł I/Obszar B/Zadanie 1 oraz 2

14. specyfikacja - Moduł I/Obszar A/Zadanie 2

15. specyfikacja - Moduł I/Obszar C/Zadanie 2

16. specyfikacja - Moduł II

17. wniosek dla osoby niepełnosprawnej - podopieczny

18. wniosek dla osoby niepełnosprawnej - pełnoletniej