Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim.

Dodano: 01.03.2019 r.

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim.

 

W celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim ze względu na rezygnację jednej osoby, organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego  (powiatów i gmin), działające na terenie Powiatu Sejneńskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.

 

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (data ogłoszenia 27.02.2019 r.).

 

W zgłoszeniu należy podać:

  1. nazwę i adres podmiotu zgłaszającego;
  2. dane dotyczące kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji i nr. kontaktowy)
  3. uzasadnienie przedstawionej kandydatury;
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład rady oraz na przetwarzanie danych osobowych;
  5. zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni przedstawiciele zgłaszającego.

 

Pisemne zgłoszenie kandydata należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny.

Powołanie członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego jako ostatni dzień na dokonywanie zgłoszeń.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim trwa do dnia 02 czerwca 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie