Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 21.02.2023 r.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu
psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.


Projekt:  „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej
ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób.

Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem
kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń
terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami
oraz ich najbliżsi.

Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z
niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci,
rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.).

W ramach projektu każdy 
z uczestników będzie mógł skorzystać
z 15 godzin indywidualnych 
konsultacji z psychologiem.

Beneficjenci projektu będą mogli wybrać 
formę spotkań
w zależności od własnych możliwości i preferencji.

Porady 
psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie,
jak i za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

• Dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający
niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny;

• Dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność
osoby, z którą jest spokrewniona;

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

Zapraszamy do kontaktu!
Tel: +48 729 835 550

Strona www: https://fen.net.pl/dbam-o-swoje-zdrowie-psychiczne-2023/