Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zaproszenie na szkolenie „ABC Ekonomii Społecznej” Sejny, 9 lipca 2018 r.

Dodano: 26.06.2018 r.

Zaproszenie na szkolenie „ABC Ekonomii Społecznej”
Sejny, 9 lipca 2018 r.
 
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z terenu powiatu sejneńskiego do udziału w szkoleniu pn. „ABC ekonomii społecznej„ organizowanym w ramach projektu „Podlaskie Centrum Ekonomii Społecznej”, które odbędzie się w dniu
9 lipca 2018 r. w Karczmie Litewskiej w Sejnach od godz. 9.00.
 
Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby indywidualne oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych
problematyką przedsiębiorczości społecznej. 
UWAGA! Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne (III profil), bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, chore psychicznie, zwolnione z zakładu karnego lub uchodźcy.
 
Program:
Celem szkolenia „ABC Ekonomii Społecznej” jest podniesienie umiejętności i poziomu wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz ożywienie środowisk lokalnych poprzez podejmowanie wspólnych wysiłków
w celu wsparcia instytucji ekonomii społecznej.
Tematyka szkolenia obejmie m.in. zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit), aktywizację społeczną, edukację w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej, diagnozę potrzeb środowiska lokalnego oraz możliwości uzyskania funduszy na rozpoczęcie działalności w obszarze ekonomii społecznej.
 
Osoba prowadząca:
Anna Ruszewska
 
Szkolenie jest bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis, pendrive) oraz wyżywienie.
 
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 4 lipca 2018 r. Celina Luty – delegatka organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Sejneńskiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej: celina.luty@gmiail.com, tel. 601 664 093
Osoby zainteresowane mogą też kontaktować się telefonicznie z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT: 87 565 02 58.
Każda zainteresowana osoba wypełni formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Zapraszamy
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl