Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Bezpłatne korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dodano: 26.10.2022 r.

Informujemy, że akcja pomocy w nauce uczniom z rodzin zastępczych
realizowana przez wolontariuszy Ruchu Polska 2050 będzie kontynuowana w roku szkolnym 2022/2023.


Inicjatywa ta ma charakter apolityczny i polega na wspieraniu dzieci z rodzin zastępczych poprzez udzielanie im
nieodpłatnych, zdalnych korepetycji ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

Dla każdego zgłoszonego do projektu dziecka, na podstawie przedstawionego zakresu potrzebnej pomocy
(klasa, przedmiot, ilość godzin) dobierany jest z ogólnopolskiej bazy spełniający te kryteria korepetytor,
który kontaktowany jest z rodziną.

W dalszej części wszelkie ustalenia, np. co do rodzaju użytego komunikatora,
pory przeprowadzania zajęć, szczegółowego zakresu materiału itp.
odbywają się na linii rodzina/uczeń – korepetytor.

Wojewódzcy i powiatowi koordynatorzy są w kontakcie z rodziną i monitorują przebieg
oraz poprawność prowadzonych zajęć.

 
Aby skorzystać z korepetycji rodziny muszą zgłosić swoje potrzeby na adres mailowy: 
pieczazastepcza@polska2050.pl

 
Dane kontaktowe koordynatora akcji w województwie podlaskim,
który udzieli wszelkich dodatkowych informacji w razie potrzeby:
 

Jerzy Wawrusiewicz
 nr tel.: 664 493 412
e-mail: aidkaj@wp.pl