Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Program PFRON „Samodzielność-Aktywność -Mobilność”

Dodano: 29.11.2022 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację programów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami z pakietu „Samodzielność-Aktywność -Mobilność”

 

1. "Mieszkanie dla Absolwenta" - dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, nawet przez okres 36 miesięcy.

Wysokość pomocy zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania. Maksymalne kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania znajdują się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

Więcej informacji o Programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”- Mieszkanie dla Absolwenta znajduje się po adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/

 

2. "Dostępne mieszkanie" - dopła do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. 

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Maksymalne kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania znajdują się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/ 

Wiecej informacji o Programie: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”- Dostępne mieszkanie znajduja się pod adresem:https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

 

Co musisz zrobić aby otrzymać dofinasowanie?

Złożyć Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami - w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW),pod adresem internetowym:https://sow.pfron.org.pl/

Realizatorem Programów „Mieszkanie dla Absolwenta” i „Dostępne Mieszkanie” jest samorząd powiatowy, w którym obecnie mieszka osoba z niepełnosprawnością.