Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

MOŻLIWOŚĆ KIEROWANIA MEŻCZYZN DO DPS W SEJNACH

Dodano: 14.04.2021 r.

MOŻLIWOŚĆ KIEROWANIA MEŻCZYZN DO DPS W SEJNACH

 

Informujemy, iż Dom Pomocy Społecznej w Sejnach rozszerzył swoją ofertę pomocową o możliwość przyjmowania MĘŻCZYZN.

DPS dysponuje wolnymi miejscami i jest w gotowości na przyjęcie zarówno kobiet jak i mężczyzn wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

DPS w Sejnach prowadzony jest na zlecenie Powiatu Sejneńskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Warszawie.

Jest to niewielka placówka, która zapewnia opiekę łącznie dla 25 osób w pokojach 1, 2 i 3 osobowych. Mieści się w budynku trzykondygnacyjnym w spokojnej i cichej okolicy. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Teren wokół Domu jest ogrodzony i  zagospodarowany z przeznaczeniem do wypoczynku na świeżym powietrzu (alejki, kwietniki i altanki).

            Mieszkańcy Domu mają zapewnioną całodobową opiekę, a dodatkowo m. in.:

·       usługi wspomagające i edukacyjne,

·       opiekę pielęgniarską i lekarską,

·       terapię zajęciową,

·       pomoc pracownika socjalnego i psychologa,

·       posługę duszpasterską w tym dostęp do Kaplicy,

·       całodzienne wyżywienie z dostępem do kuchni.

Umieszczenie w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

 DPS w Sejnach tel. 87 5162102