Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 19.08.2016 r.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zajęcia rozpoczną się w miesiącu wrześniu br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do zgłoszenia się w PCPR w Sejnach w godzinach pracy tj. 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).   

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Centrum prowadzi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych oraz kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Zajęcia korekcyjno – edukacyjne prowadzone są w siedzibie Centrum przy ul. Piłsudskiego 34, w okresach trzymiesięcznych, spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych dostosowanych do możliwości uczestników.