Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 06.03.2013 r.

Informacja o wyborze oferty

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone zgodnie z  art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami, dotyczące  świadczenia pomocy prawnej została wybrana oferta następującej firmy:

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Olszewska z Suwałk.
Cena za godzinę usługi brutto- 110,00 zł
Oferta otrzymała 100 pkt.

Informujemy, że w odpowiedzi na publiczne zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty, które sklasyfikowano następująco:

1. Oferta Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Stankiewicz – Łuczkiewicz z Suwałk.
Cena za godzinę usługi brutto- 144,00 zł
Oferta otrzymała 76,39 pkt.

2. Oferta Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Olszewsk z Suwałk.
Cena za godzinę usługi brutto- 110,00 zł


Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 spełniła wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Porady prawne są finansowne ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego "Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej".