Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wypadek co dalej

Dodano: 24.09.2015 r.

Od 1 lipca 2015 roku ruszyła pierwsza ogólnopolska infolinia dla osób
po wypadkach, którą Fundacja Forani uruchomiła w ramach projektu "Wypadek i co
dalej?".
Dzwoniąc na infolinię udzielone zostaną bezpłatne informację osobom po wypadkach
komunikacyjnych, przy pracy, w domu i innych.

Projekt "Wypadek i co dalej?" został objęty patronatem honorowym przez:
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
- Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
- Rzecznika Praw Pacjenta
- Rzecznika Ubezpieczonych
- Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kontakt jest możliwy w formie rozmowy telefonicznej, listów mailowych oraz osobisty i po uzyskaniu
wsparcia informacyjnego oraz organizacyjnego w zakresie leczenia, rehabilitacji
oraz powrotu do siebie.

Nr telefoniczny ogolnopolskiej infolinii ofiarom wypadków 22 102 16 16

http://wypadek.fundacjaforani.org)

Pliki do pobrania:

1. Plakat