Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach

Dodano: 21.03.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Sejnach, posiada w chwili obecnej 1 wolne miejsce. Dom jest przeznaczony dla kobiet w podeszłym wieku. Prowadzony jest na zlecenie Powiatu Sejneńskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej, które posiada aktualny wpis do rejestru Wojewody Podlaskiego. W DPS zapewniona jest całodobowa opieka specjalistyczna (m.in. usługi opiekuńcze, pielęgniarskie, socjalne, rehabilitacyjne). Organizacja i zasady funkcjonowania Domu uwzględniają indywidualne potrzeby mieszkanek i ich psychofizyczne możliwości.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Sejnach wynosi 2.847,00 zł.