Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Podsumowanie projektu z roku 2011

Dodano: 22.11.2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w dniu 31.12.2011r. zakończy IV edycję projektu systemowego "Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży", który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjenci projektu systemowego realizowali:
a) program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych: Osoby korzystały z rehabilitacji zdrowotnej podczas turnusu rehabilitacyjnego, na którym miały możliwość również udziału w warsztatach prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego. Uczestnicy mogli wziąć udział także w realizacji instrumentów aktywnej integracji, tj. w szkoleniu zawodowym, w warsztatach prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego, w wyjazdach i spotkaniach integracyjnych,
b) podpisano również kontrakty socjalne z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które brały udział w realizacji instrumentów aktywnej integracji tj. w szkoleniu zawodowym, w warsztatach prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego, w wyjazdach i spotkaniach integracyjnych.

Pomoc w projekcie miała charakter kompleksowy, ponieważ uczestnicy poza zdobyciem podstawowych wiadomości bardzo użytecznych na rynku pracy mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach oraz korzystali z porady psychologa, doradcy zawodowego i rehabilitacji zdrowotnej.
Mając na uwadze skuteczność pomocy postanowiliśmy aby formy wsparcia były dostosowane do indywidualnych preferencji uczestników, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej byli klientami różnych instytucji pomocy społecznej ze względu na swoją trudną sytuację życiową oraz zawodową.
Przekazywana wiedza teoretyczna i praktyczna uczestnikom projektu pozwoliła spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i zachęciła do pozytywnego myślenia oraz wykorzystania własnych możliwości. Warsztaty i treningi kompetencji społecznych uczyły samoakceptacji oraz prawidłowego i pozytywnego komunikowania się z innymi, jak radzić sobie ze stresem i tym samym nie dać się wykluczyć i pozbawić praw jakie przysługują każdemu człowiekowi w społeczeństwie. Wiedza ta z całą pewnością pomoże lepiej funkcjonować i skuteczniej szukać pracy i swojego miejsca w życiu.
Udział w projekcie systemowym pozwolił uczestnikom programu wyżej ocenić samych siebie, pozytywnie wpłynął na rozwój ich kluczowych umiejętności pracowniczych oraz wpłynął na zmiany w ich ocenie własnej wartości, atrakcyjności jako potencjalnych pracowników. Rozmowy z naszymi beneficjentami projektu systemowego utwierdziły nas w przekonaniu by występować po kolejne środki z Unii Europejskiej na realizację podobnych przedsięwzięć, ponieważ stanowią one dla nich szansę na nowe lepsze jutro.

Naszym beneficjentom życzymy powodzenia i wytrwałości w dalszej pracy nad sobą i dziękujemy za współpracę.