Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

INFORMATOR dotyczący oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Dodano: 12.07.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zgodnie z pkt. 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, przyjętego Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. (M.P. 2021 poz. 1204), zamieszcza w załączeniu zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie wraz ze wskazaniem ich zakresu.

Pliki do pobrania:

1. INFORMATOR- przemoc