Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym.

Dodano: 22.10.2021 r.

Informujemy, iż zbliża się pierwsza tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu PFRON pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym.

Nabór dotyczy zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełny rok realizacyjny (tj. od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.).

Celem programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”  jest przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych  jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą składać podmioty prowadzące WTZ. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w terminie umożliwiającym ich weryfikację i złożenie wystąpienia do PFRON tj. od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 22 listopada 2021 r.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PFRON: