Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 31.07.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców, którzy złozyli oferty w postepowaniu przetargowym nr Nowe jutro/05/2013 na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat „B” i „C” i innych kursów zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”.

Zobacz więcej