Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Socjoterapia w Sejnach

Dodano: 22.10.2013 r.

…Socjoterapia to świadoma aktywność polegająca na operowaniu środkami psychologicznymi w celu udzielenia pomocy osobom poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego lub zawodowego. Socjoterapia wchodzi w zakres pomocy psychologicznej, ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych…

Grupa socjoterapeutyczna w Sejnach powstała przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach projektu systemowego „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”. W cotygodniowych spotkaniach grupy, prowadzonych przez dwóch wykwalifikowanych trenerów, uczestniczy młodzież projektu systemowego.

Działanie to jest jednym z instrumentów aktywnej integracji. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w maratonie terapeutyczno-wyjazdowym w miejscowości Płaska, gdzie mieli okazję nabyć nowe umiejętności w pięknych okolicznościach przyrody.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie PCPR Sejny w zakładce Projekt systemowy/2013/galeria.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.