Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Poradnik "OSOBISTY PLAN AWARYJNY"dla osób doświadczających przemocy domowej.

Dodano: 05.05.2020 r.

Informujemy, iż Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka
i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ
opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób
zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby,
które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Publikacja w załączeniu.

Pliki do pobrania:

1. Plan awaryjny- Poradnik

2. Plan awaryjny- grafika