Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Dofinansowanie do inwestycji zapewniających dostępność do wielorodzinnych lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Dodano: 11.10.2019 r.

Dofinansowanie do inwestycji zapewniających dostępność do wielorodzinnych lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

w ramach którego uruchomiony został obszar A-

 zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

w których zamieszkują osoby niepełnosprawne.

 

W ramach programu istnieje możliwość otrzymania środków umożliwiających zakup

i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego.

 

Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON Oddział Podlaski, ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PFRON:

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-zdobyc-pieniadze-na-winde/