Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Dodatkowy nabór do projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Dodano: 09.01.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rozpoczyna dodatkowy nabór do projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wramach projektu wsparciem zostaną objęte 24 osoby zamieszkujące teren powiatu sejneńskiego, zagrożone wykluczeniem społecznym z conajmniej jednego powodu spośród wskazanych w art,. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm)

Zakwalifikowane osoby do projektu będa mogły nieodpłatnie skorzystać z:
- kurs prawa jazdy kat. B + przedstawiciel handlowy;
- turnusu rehabilitacyjnego (osoby z orzeczoną niepełnosprawnościa);
- warsztatów nt. równości szans kobiet i mężczyzn;
- poradnictwa zawodowego;
- udziału w treningach kompetencji i umiejętności społecznych;
- udziału w grupie socjoterapeutycznej;
- poradnictwa specjalistycznego ( w tym: prawnego i psychologicznego);
- innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w terminach:
- od 14.01.2015r. do 21.01.2015r. - osoby młode w wieku 15-30 lat i inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- od 23.02.2015r. dp 03.03.2015r. - osoby z orzeczona niepełnosprawnością.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Wnioski będą przyjmowane  do momentu osiągnięcia dwukrotności zakładanej liczby osób, którą obejmiemy wsparciem w 2015 roku, tj.:
- 20 zgłoszeń - osoby młode w wieku 15 - 30 lat i inne osoby zagrozone wykluczeniem społecznym zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- 28 zgłoszeń - osoby z orzeczoną niepełnosprawnoscią

Wiecej informacji można uzyskać w naszym Centrum, ul. Piłsudskiego 34 w Sejnach bądź pod numerem tel. 87 517 34 15

Pliki do pobrania:

1. regulamin

2. plakat