Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 05.02.2018 r.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zajęcia rozpoczną się w okresie luty/marzec br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do PCPR w Sejnach w godzinach 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).   

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Głównym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych uczestników oraz kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Zajęcia korekcyjno – edukacyjne prowadzone są w siedzibie Centrum przy ul. Piłsudskiego 34, dbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych dostosowanych do możliwości uczestników. Program zakłada 40 godzin zajęć ( w tym 2 godzinne spotkanie indywidualne i 38 gdozin zajęć grupowych).