Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim w kadencji 2021-2025.

Dodano: 09.02.2021 r.

Starosta Sejneński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim w kadencji 2021-2025.

Rada jest organem opiniodawczo- doradczym w zakresie zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:  

1)     inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2)     opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)     ocena realizacji programów;

4)     opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Kandydatów na członków Powiatowej Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Sejneńskiego (powiatu i gmin).

Zgłoszenia w formie pisemnej można składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny (formularz w załączeniu).  

Powołania Członków Powiatowej Rady dokonuje Starosta Sejneński spośród zgłoszonych kandydatów w terminie do 30 dni od dnia wskazanego jako ostatni dzień na składanie zgłoszeń.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie Starosty

2. Karta zgłoszenia