Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłaszają drugą edycję programu „Kierunek Samodzielność” dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dodano: 25.09.2017 r.

Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłaszają drugą edycję programu „Kierunek Samodzielność”, w ramach którego zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu musi złożyć aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Zgłoszenia należy składać do 2 października (liczy się data stempla pocztowego).

Wybranym uczestnikom przyznane zostanie wsparcie na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym  oraz roczna opieka merytoryczna.

Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie- adres poniżej:  

http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy  o kontakt:

Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu

tel. 508 106 152, e.przadka@naszdom.org.pl