Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy wychowanków pieczy zastępczej do udziału w projekcie: pn. „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”

Dodano: 16.03.2017 r.

Zapraszamy wychowanków pieczy zastępczej do udziału w projekcie: pn. Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”

Udział w projekcie mogą wziąć osoby w wieku 15-29 lat  opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie oraz nie powinny pracować.

Cel projektu

 • Nabycie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób w wieku 15-29 lat opuszczających pieczę zastępczą.
 • Zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, co wraz z pośrednictwem pracy zwiększy ich dostęp do zatrudnienia.
 • Podniesienie motywacji oraz kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy zgodnie z predyspozycjami.
 • Kompleksowe działania pozwolą zwiększyć aktywność zawodową, a to przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych od 15 do 29 roku życia należących do kategorii NEET.

Wsparcie w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb uczestników oraz opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania),
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Poradnictwo psychospołeczne,
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.

Planowane efekty

 • Zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego,
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia,
 • Oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub innej formy pomocy prowadzącej do zatrudnienia,
 • Indywidualny model kształcenia pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorców i predyspozycji uczestnika, aby dostosować umiejętności i kompetencje uczestnika do potrzeb rynku pracy.

Projekt jest realizowany przez :

PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok
tel. 85 674 50 00 / fax: 85 745 44 00
KRS: 0000463870
NIP: 542-301-58-91


Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze oraz na załączonym plakacie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu:

Katarzyna Masłowska

Specjalista ds. funduszy unijnych

Tel.: 533 333 414 lub e-mailem: projekty@szkolenia-polska.pl

Pliki do pobrania:

1. Plakat