Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Druga tura naboru wniosków na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Dodano: 27.05.2019 r.

Informujemy, iż w terminie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugą turę naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym zapraszamy warsztaty terapii zajęciowej do uczestnictwa w programie i składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w terminie umożliwiającym ich weryfikację i złożenie wystąpienia do PFRON tj. od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 21 czerwca 2019 r.

Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, wprowadziła do porządku prawnego znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wdrożenie nowych rozwiązań ustawowych, realizowanych w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania tych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie.

Więcej informacji w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/