Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas w Warszawie posiada wolne miejsca

Dodano: 14.03.2013 r.

Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach informuje, że istnieje możliwość skierowania dziewcząt posiadających orzeczenie o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym w wieku od 7 do ukończenia nauki (maks. do 24 roku życia) do:

Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Caritas w Warszawie
ul. Kawczęczyńska 49, 03-775 Warszawa, tel. 22 818 81 49

Ośrodek zapewnia m.in.:
- całodobowa opiekę,
- bezpłatny dowóz do szkoły pod opieką osoby dorosłej,
- pełną opiekę podopiecznym pozbawionym opieki rodzicielskiej,
- pomocy w procesie edukacyjnej,
- dbałość o rozwój duchowy i osobowy,
- wsparcie rozwoju emocjonalnego w oparciu o „system rodzinkowy”,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogów i opiekunów.

Podopieczne zakwaterowane są w 2 i 3 osobowych pokojach. Ośrodek posiada świetlicę, pracownię komputerową fryzjerską i plastyczną. Prowadzoną są również zajęcia aktywizującą m.in.; teatralne, muzyczne, plastyczne, sportowe, prace w ogrodzie oraz inne umożliwiające rozwój umiejętności i zainteresowań. Więcej informacji można uzyskac na stronie internetowej www.warszawa-praga.caritas.pl